STRUKTURERAD OCH ENHETLIG DOKUMENTATION

ThinkRight arbetar med informationshantering och är specialister på BIM-samordning, modellsamordning,
CAD-samordning och dokumenthantering. Vårt mål är att lotsa alla involverade projektörer mot samma mål och dessutom få handlingar som håller för förvaltning i många år framöver.

Att tänka rätt från början spar både tid och pengar.