Välj en sida

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

På ThinkRight hittar du Sveriges främsta specialister inom BIM-samordning,
modellsamordning, CAD-samordning och dokumenthantering.

Vi är experter på strukturerad och enhetlig dokumentation och vi lotsar alla
involverade projektörer mot samma mål. På så vis får du handlingar som håller
för förvaltning i många år framöver.

Idag är en CAD-modell så mycket mer än objekt ritade i 3D. Objekten innehåller en mängd egenskaper såsom unik märkning, storlek, material, kulör, ljudklass och brandklass. Dessa egenskaper behöver samordnas och struktureras för att komma till nytta för mängdavtagning, kalkyl, produktion och framtida förvaltning.

ThinkRight samordnar, kontrollerar och sätter direktiv för BIM i projektet samt styr projektörerna till rätt slutprodukt.

Vi skapar sammanställningsmodeller löpande i 3D-projekt. I sammanställningsmodellen sätter vi samman CAD-modeller från alla olika teknikområden; Arkitekt, Konstruktör, El och VVS.
När modellen är klar gör vi kollisionstester samt leder samgranskningsmöten. På så sätt kan man på ett tidigt stadie upptäcka fel och brister.

Vid en ombyggnad kan ThinkRight anpassa befintligt CAD-material. Vi skapar ritningsmallar samt struktur för CAD-filer. Vi avlastar projektgruppen med allt gemensamt CAD-arbete, dels för att minimera det totala arbetet, men även för att kvalitetssäkra handlingarnas utseende. Vi skapar helt enkelt förutsättningarna för en effektiv projektering.

Handlingar framställs och uppdateras kontinuerligt och det är lätt hänt att ett projekt drunknar i information. ThinkRight sätter upp strukturen och hanterar alla dokument med versionshantering, entreprenadhantering, paketering och godkännandehantering. Vi har erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande webbportaler och säkerställer att handlingar alltid finns på ett ställe och i rätt version. Vi ser också till att handlingar paketeras för utskick och för delentreprenad.

ENHETLIG

INFORMATIONSSAMORDNING.

EFFEKTIV FÖRVALTNING.

ThinkRight är med i ett tidigt skede och sätter ramarna för informationshanteringen i projektet. På så sätt kan alla involverade projektörer arbeta mot samma mål. Under projektets gång arbetar vi med CAD, BIM-, modellsamordning och dokumenthantering. Vi arbetar med flertalet projektportaler för filutbyte där vi samlar och distribuerar kompletta utskick av leveranser. Vi ser till att modeller, ritningar, beskrivningar och förteckningar når rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

Vid en ombyggnad kan ThinkRight anpassa befintligt CAD-material. Vi skapar ritningsmallar samt struktur för CAD-filer. Vi avlastar projektgruppen med allt gemensamt CAD-arbete, dels för att minimera det totala arbetet, men även för att kvalitetssäkra handlingarnas utseende. Vi skapar helt enkelt förutsättningarna för en effektiv projektering.

Att tänka rätt från början spar både tid och pengar! Varmt välkommen till oss på ThinkRight.

UTFÖRDA OCH

PÅGÅENDE PROJEKT

inom BIM-samordning, informationssamordning & dokumenthantering

Stena Fastigheter – Dokumentationsanvisningar

Wästbygg – Skymningen 2, bostäder

Wästbygg – Cityterassen, bostäder

Västfastigheter – Bussdepå

Bostads AB Poseidon – Selma 2 Litteraturgatan Bostäder, Kv 1 – 11

Familjebostäder – Fjällbo Park

Aranäs – Kungsmässan

Aranäs – Valand kv 1, 3, 5, 6, 7 Bostäder

Tuve Bygg/Lokalförvaltningen Göteborg – Gärdsåsskolan

Tuve Bygg – Ford Alingsås, Ford Borås

Byggdialog/Lokalförvaltningen Göteborg – Åkerredsskolan

Swedish Match – Ny kvarnbyggnad Kungälvsfabriken

Derome/Lokalförvaltningen Göteborg – Projekt Hoppet, Förskola

Swedavia – Projektering GOT och MMX

Lokalförvaltningen Göteborg – Verksamhetsstöd, Förvaltning

Nordstan, Göteborg – Fastighetsutveckling Köpcentrum

Volvo Lastvagnar – CampX2

Veidekke/Volvo Lastvagnar – STL

Framtiden/Bostadsbolaget  – Östra Kålltorp

Byggdialog  – Hammargårds ARV

 

ERFARENHET FÖR FRAMTIDEN

På ThinkRight har vi mer än 50 års erfarenhet från projektering och förvaltning.
De senaste 20 åren har vi ägnat oss helhjärtat åt informationssamordning inom främst bygg och fastighet,
men även inom anläggning och process. Exempel på projekt är kontorslokaler, sjukhus, skolor, bostadshus, större anläggningsprojekt och industriprojekt inom energi och miljö.

ThinkRight har expertkunskap om webbaserade projekteringsverktyg
och projekteringsverktyg inom CAD och BIM.