Välj en sida

ENHETLIG

INFORMATIONSSAMORDNING.

EFFEKTIV FÖRVALTNING.

ThinkRight är med i ett tidigt skede och sätter ramarna för informationshanteringen i projektet. På så sätt kan alla involverade projektörer arbeta mot samma mål. Under projektets gång arbetar vi med CAD, BIM, modellsamordning och dokumenthantering. Vi arbetar med flertalet projektportaler för filutbyte där vi samlar och distribuerar kompletta utskick av leveranser. Vi ser till att modeller, ritningar, beskrivningar och förteckningar når rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

Vid en ombyggnad kan ThinkRight anpassa befintligt CAD-material. Vi skapar ritningsmallar samt struktur för CAD-filer. Vi avlastar projektgruppen med allt gemensamt CAD-arbete, dels för att minimera det totala arbetet, men även för att kvalitetssäkra handlingarnas utseende. Vi skapar helt enkelt förutsättningarna för en effektiv projektering.

Att tänka rätt från början spar både tid och pengar! Varmt välkommen till oss på ThinkRight.

BIM-SAMORDNING

Idag är en CAD-modell så mycket mer än objekt ritade i 3D. Objekten innehåller en mängd egenskaper såsom unik märkning, storlek, material, kulör, ljudklass och brandklass. Dessa egenskaper behöver samordnas och struktureras för att komma till nytta för mängdavtagning, kalkyl, produktion och framtida förvaltning.

ThinkRight samordnar, kontrollerar och sätter direktiv för BIM i projektet samt styr projektörerna till rätt slutprodukt.

MODELLSAMORDNING

Vi skapar sammanställningsmodeller löpande i 3D-projekt. I sammanställningsmodellen sätter vi samman CAD-modeller från alla olika teknikområden; Arkitekt, Konstruktör, El och VVS.
När modellen är klar gör vi kollisionstester samt leder samgranskningsmöten. På så sätt kan man på ett tidigt stadie upptäcka fel och brister.

CAD-SAMORDNING

Vid en ombyggnad kan ThinkRight anpassa befintligt CAD-material. Vi skapar ritningsmallar samt struktur för CAD-filer. Vi avlastar projektgruppen med allt gemensamt CAD-arbete, dels för att minimera det totala arbetet, men även för att kvalitetssäkra handlingarnas utseende. Vi skapar helt enkelt förutsättningarna för en effektiv projektering.

DOKUMENTHANTERING

Handlingar framställs och uppdateras kontinuerligt och det är lätt hänt att ett projekt drunknar i information. ThinkRight sätter upp strukturen och hanterar alla dokument med versionshantering, entreprenadhantering, paketering och godkännandehantering. Vi har erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande webbportaler och säkerställer att handlingar alltid finns på ett ställe och i rätt version. Vi ser också till att handlingar paketeras för utskick och för delentreprenad.